Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Број верификације: у току


Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Школовање траје IV године.

Овај техничар управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина.  (ЦНЦ) Цомпутер Нумерицал Цонтрол је процес производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине.   Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру. Ово је најатрактивније занимање у машинству јер обједињује пројектовање и производњу применом компјутера.

На овом смеру ученици у потпуности стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса упознају се са технолошким. могућностима компјутерски.

Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

  • правилну израду и коришћење техничке документације
  • за процес организације рада на CNC машинама
  • за разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама
  • за примену алата и прибора у процесу производње
  • за примену аутоматизације у процесу производње
  • за стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система
  • за примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси
  • за активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације
  • за процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма

Техничар за комјутерско управљање је занимање будућности. Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама. Уз примену знања и вештина рада на рачунару, научићете да направите програм по којем ће КУМ - компјутерски управљане машине (старија терминологија је користила израз CNC машине) производити тражени радни део. Зато се са правом каже, да техничар за комјутерско управљање, чини да машта постане стварност.


Општи предмети

Стручни предмети