Јавне набавке



29.05.2020.


Завршена



06.02.2020.

Набавка CNC / мануелног HAAS TL-1 струга или одговарајућег за потребе школе


Поништена