Дом ученика

мр Слободан Лалић

мр Слободан Лалић
Управник дома

Милица Пејчић Михајловић

Милица Пејчић Михајловић
Васпитач

Милош Ивановић

Милош Ивановић
Васпитач

Јасмина Глушац

Јасмина Глушац
Службеник обезбеђења без оружја/Чувар

Биљана Милићевић

Биљана Милићевић
Службеник обезбеђења без оружја/Чувар

Мирјана Ђорговски

Мирјана Ђорговски
Службеник обезбеђења без оружја/Чувар

Ђурђевка Машковић

Ђурђевка Машковић
Помоћни кувар

Весна Петровић

Весна Петровић
Магационер

Данијела Бањац

Данијела Бањац
Помоћни кувар

Зоран Тадић

Зоран Тадић
Главни кувар/шеф кувар

Марија Велић

Марија Велић
Помоћни кувар

Снежана Трајић

Снежана Трајић
Кувар

Томислав Дмитровић

Томислав Дмитровић
Помоћни кувар

Виолета Медић

Виолета Медић
Одржавање хигијене

Виолета Стојковић

Виолета Стојковић
Радник одржавања одеће

Свјетлана Пејић

Свјетлана Пејић
Радник за одржавање хигијене