Остале службе

Дејан Ђорђевић

Дејан Ђорђевић
Школски полицајац

Дејан Миленковић

Дејан Миленковић
Физичко обезбеђење

Иван Илић

Иван Илић
Школски полицајац

Александра Илић

Александра Илић
Помоћно - техничко особље

Верица Богдановић

Верица Богдановић
Помоћно - техничко особље

Гордана Тизманов

Гордана Тизманов
Помоћно - техничко особље

Данијела Ђукић

Данијела Ђукић
Помоћно - техничко особље

Данијела Миловановић

Данијела Миловановић
Помоћно - техничко особље

Драгана Здравковић

Драгана Здравковић
Помоћно - техничко особље

Лидија Савковић

Лидија Савковић
Помоћно - техничко особље

Маријана Ивановић

Маријана Ивановић
Помоћно - техничко особље

Светлана Миловановић

Светлана Миловановић
Помоћно - техничко особље

Светлана Фејеш

Светлана Фејеш
Помоћно - техничко особље

Слађана Станковић

Слађана Станковић
Помоћно - техничко особље

Смиљана Јовановић

Смиљана Јовановић
Помоћно - техничко особље

Драган Павловић

Драган Павловић
Домар

Иван Смиљковић

Иван Смиљковић
Домар

Ивица Марковић

Ивица Марковић
Домар

Михајло Фејеш

Михајло Фејеш
Домар