Наставничко веће стручни активи:

Јелена Ристовић

Јелена Ристовић
Српски језик и књижевност

Александра Ристић - Стевић

Александра Ристић - Стевић
Српски језик и књижевност

Маја Исаеска

Маја Исаеска
Српски језик и књижевност

Милица Вујичић

Милица Вујичић
Српски језик и књижевност

Надежда Вулић

Надежда Вулић
Српски језик и књижевност

Цвијета Гајевић

Цвијета Гајевић
Српски језик и књижевност

Ана Здравковић

Ана Здравковић
Енглески језик

Биљана Рупар

Биљана Рупар
Енглески језик

Војкан Стојановић

Војкан Стојановић
Енглески језик

Ивана Перић

Ивана Перић
Енглески језик

Марко Сузић

Марко Сузић
Физичко васпитање

Ненад Урошев

Ненад Урошев
Физичко васпитање

Предраг Милутиновић

Предраг Милутиновић
Физичко васпитање

Јелена Миливојевић

Јелена Миливојевић
Математика

Данијела Милентијевић

Данијела Милентијевић
Рачунарство и информатика

Драган Стојиљковић

Драган Стојиљковић
Математика

Зорица Јелић

Зорица Јелић
Математика

Марко Ђорђевић

Марко Ђорђевић
Рачунарство и информатика

Милан Маринковић

Милан Маринковић
Математика

Милан Ребић

Милан Ребић
Математика

Радица Киселица

Радица Киселица
Математика

Драган Аврамовић

Драган Аврамовић
Физика

Драган Стојановић

Драган Стојановић
Хемија

Лазар Станић

Лазар Станић
Физика

Мерима Ристић

Мерима Ристић
Биологија

Мирјана Прибаковић

Мирјана Прибаковић
Физика

Тања Ранђеловић

Тања Ранђеловић
Хемија

Јасмина Пешић

Јасмина Пешић
Географија

Љиљана Трифуновић

Љиљана Трифуновић
Грађанско васпитање

Александар Вујчић

Александар Вујчић
Веронаука

Галина Павленко-Перић

Галина Павленко-Перић
Музичка уметност

Горан Милошевић

Горан Милошевић
Историја

Дејан Лазаров

Дејан Лазаров
Веронаука

Зоран Пешић

Зоран Пешић
Историја

Марина Миљковић

Марина Миљковић
Социологија

Радивоје Ђукић

Радивоје Ђукић
Филозофија

Татијана Докмановић

Татијана Докмановић
Ликовна култура

Јасмина Маринковић

Јасмина Маринковић
Практична настава

Јасминка Радовановић

Јасминка Радовановић
Машинска група предмета

Гордана Петковић

Гордана Петковић
Машинска група предмета

Драган Тодић

Драган Тодић
Машинска група предмета

Драгослав Дамњановић

Драгослав Дамњановић
Машинска група предмета

Драшко Степановић

Драшко Степановић
Практична настава

Жељко Маслаћ

Жељко Маслаћ
Машинска група предмета

Зоран Стојановић

Зоран Стојановић
Практична настава

Зорица Маринковић

Зорица Маринковић
Инструктор вожње

Ивана Динић

Ивана Динић
Машинска група предмета

Лидија Поповић

Лидија Поповић
Машинска група предмета

Милан Павловић

Милан Павловић
Практична настава

Ненад Јовановић

Ненад Јовановић
Машинска група предмета

Саша Радосављевић

Саша Радосављевић
Машинска група предмета

Светлана Милићев

Светлана Милићев
Помоћник директора

Славиша Миленковић

Славиша Миленковић
Машинска група предмета

Слободан Арсић

Слободан Арсић
Машинска група предмета

Слободан Благојевић

Слободан Благојевић
Машинска група предмета

Снежана Пантић

Снежана Пантић
Координатор практичне наставе

Стојанча Петковић

Стојанча Петковић
Практична настава

Јасна Стојковић

Јасна Стојковић
Електро група предмета

Јелена Јоветић

Јелена Јоветић
Електро група предмета

Биљана Поповић

Биљана Поповић
Електро група предмета

Бојан Стојановић

Бојан Стојановић
Електро група предмета

Весна Данчетовић

Весна Данчетовић
Електро група предмета

Видомир Јокановић

Видомир Јокановић
Електро група предмета

Владимир Јегер

Владимир Јегер
Електро група предмета

Војислав Милорадовић

Војислав Милорадовић
Електро група предмета

Габријела Миленковић

Габријела Миленковић
Електро група предмета

Далибор Станић

Далибор Станић
Електро група предмета

Драган Живковић

Драган Живковић
Електро група предмета

Зорица Стојановић

Зорица Стојановић
Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Ирена Ајдачић
Помоћник директора

Нела Алексић

Нела Алексић
Електро група предмета

Риста Марковић

Риста Марковић
Електро група предмета

Сашка Максић

Сашка Максић
Електро група предмета

Аљоша Јаковљев

Аљоша Јаковљев
Рударска група предмета

Милица Јовић

Милица Јовић
Рударска група предмета

Милица Ивановић

Милица Ивановић
Рударска група предмета

Саша Ивић

Саша Ивић
Рударска група предмета