Др Горан Несторовић директор школе од 2013. год.

Биографија:


 • доктор техничких наука – индустријско инжењерство (2012),
 • магистар техничких наука – машинско инжењерство: управљање развојем (технологија одржавања) (2006),
 • дипл. инж. за развој - машинска струка (2004),
 • инж. машинства за производно машинство (2000).

 

 • РОЂЕН 20. ЈУНА 1978. ГОДИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ (СРБИЈА).
 • СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИО 1997. ГОДИНЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ,,НИКОЛА ТЕСЛА“, КОСТОЛАЦ, ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР.
 • НА ВИШОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У ПОЖАРЕВЦУ 2000. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА МАШИНСКОМ ОДСЕКУ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО.
 • НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ ,,МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2004. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКОМ ОДСЕКУ ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.
 • НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2006. ГОДИНЕ МАГИСТРИРАО НА ОДСЕКУ ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, (НАУЧНА ОБЛАСТ/СМЕР: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ / ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА), СТЕКАВШИ АКАДЕМСКИ НАЗИВ МАГИСТАР ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ДОКТОРИРАО 2012. ГОДИНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ОДБРАНОМ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ ,,МОДЕЛИ ПРОЈЕКТОВАЊА ПОУЗДАНОСТИ МАШИНА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПРОЦЕС ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ“, НАУЧНА ОБЛАСТ: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, СТЕКАВШИ НАУЧНИ СТЕПЕН ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ЗАПОСЛЕН У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА,,НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ, ГДЕ ЈЕ 10 ГОДИНА РАДИО НА ПОСЛОВИМА НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА, А ОБАВЉАО ЈЕ И ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СТУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА - 8 ГОДИНA И ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА - 4 ГОДИНЕ.
 • ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ,,НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ ОД 2013. г. ОДНОСНО ВИШЕ ОД ОСАМ ГОДИНА.
 • ОД 2015. ГОДИНЕ, ПРЕДСЕДНИК АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • ЧЛАН ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СИМПОЗИЈУМА ,,МАЈСКИ СКУП ОДРЖАВАЛАЦА СРБИЈЕ“ И УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА И ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА.
 • ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА.
 • ЧЛАН НАУЧНО-СТРУЧНОГ И ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА
 • ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА САВЕТОВАЊА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.
 • ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • СТАЛНИ ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦА - ИСПИТИВАЧ НА ИСПИТУ О ПОЗНАВАЊУ РАДА НА РАЧУНАРУ.
 • ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • ОДЛУКОМ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА ,,УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ ОД 2016. г. БИРАН ЈЕ У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МАШИНСКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ПРИМЕНУ ЕДУКАЦИОНЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PRO/ENGINEER У ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА СРБИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ЕCDL ПРЕДАВАЧА - ACCREDITED TESTER СВИХ НИВОА ОБУКА РАДА НА РАЧУНАРУ.
 • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР АТЛЕТИКЕ ОД 2020. ГОДИНЕ
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ - ОСНОВНУ ДОЗВОЛУ ЗА РАД АТЛЕТСКОГ ТРЕНЕРА ОД 2020. ГОДИНЕ
 • ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ ,,КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ" ЗА ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ МЛАДИХ.
 • ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ И САРАДЊИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА.
 • АУТОР ИЛИ КОАУТОР: 13 МОНОГРАФИЈА, 8 НАУЧНО-СТРУЧНИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА И 65 НАУЧНА И СТРУЧНА РАДА ПУБЛИКОВАНА У НАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА.
 • ОСТАЛО: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ,,ВОЈВОДА МИЛЕНКО” ПОЖАРЕВАЦ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ,,МАРАТОН ТИМ ПОЖАРЕВАЦ”
 • РЕФЕРЕНЦЕ У СПОРТУ: АТЛЕТИКА – ПОЛУМАРАТОН – МАРАТОН (ЗВАНИЧНО ИСТРЧАО 6 ТРКА НА 10 km, 29 ПОЛУМАРАТОНА И 5 МАРАТОНА, 2 УЛТРАМАРАТОНА)
 • ОЖЕЊЕН, ДВОЈЕ ДЕЦЕ.
 • АДРЕСА: 12000 ПОЖАРЕВАЦ, НЕМАЊИНА 60.
 • ПРЕБИВАЛИШТА: село Речица (Пожаревац) до 2012. год; Град Пожаревац, Немањина 60 тренутна адреса становања.

e-mail: gnestorovic@gmail.com 

Др Горан Несторовић
Др Горан Несторовић
од 2013.
Славиша Миленковић
Славиша Миленковић
од 2009. до 2013.
Зоран Стојановић
Зоран Стојановић
од 2001. до 2009.
Илија Димитријевић
Илија Димитријевић
од 1993. до 2001.
Мирослав Радивојевић
Мирослав Радивојевић
од 1991. до 1993.
Никола Грубетић
Никола Грубетић
од 1989. до 1991.
мр Тихомир Јовановић
мр Тихомир Јовановић
од 1985. до 1989.
Стојан Стојановић
Стојан Стојановић
од 1980. до 1985.
Будимир Арсенијевић
Будимир Арсенијевић
од 1976. до 1980.
Бранко Плећаш
Бранко Плећаш
од 1973. до 1976.
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
1973.
Милутин Милетић
Милутин Милетић
од 1968. до 1973.
Милан Шулић
Милан Шулић
1968.
Ђорђе Делић
Ђорђе Делић
од 1961. до 1968.
Душанка Станић
Душанка Станић
од 1960. до 1961.
Милисав Милановић
Милисав Милановић
од 1958. до 1960.
Богдан Дамњановић
Богдан Дамњановић
од 1956. до 1958.
Ратко Росић
Ратко Росић
од 1954. до 1956.