Др Горан Несторовић директор школе од 2013. год.

Биографија:


Рођен 20. јуна 1978. године у Пожаревцу .

Средњу школу завршио је 1997. године у Техничкој школи ,,Никола Тесла” у Костолцу, образовни профил: машински техничар.

На Високој техничкој школи у Пожаревцу 2000. године дипломирао на машинском одсеку за производно машинство. На Техничком факултету универзитета у Но-вом Саду 2004. године, дипломирао на инжењерско-техничком одсеку за машинско инжењерство, где је 2006. године и магистрирао. Докторирао 2012. године. Запослен у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, где ради преко 10 година на пословима наставника машинске групе предмета, а обављао је и функције председника машинског актива и школског одбора. Од маја 2013. године обавља функцију вршиоца дужности директора школе, а од септембра 2013. године изабран је за директора Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу. Од августа 2015. године председник Актива директора средњих школа града Пожаревца.

Добитник повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за запажене резултате у образовању и васпитању младих. Добитник признања града Пожаревца за изузетне резултате у васпитно-образовном раду и сарадњи у развоју образовања.

Аутор или коаутор: 12 монографија, 6 научно-стручних радова објављених у међународним часописима и 52 научна и стручна рада публикована у националним часописима и зборницима.

Др Горан Несторовић
Др Горан Несторовић
од 2013.
Славиша Миленковић
Славиша Миленковић
од 2009. до 2013.
Зоран Стојановић
Зоран Стојановић
од 2001. до 2009.
Илија Димитријевић
Илија Димитријевић
од 1993. до 2001.
Мирослав Радивојевић
Мирослав Радивојевић
од 1991. до 1993.
Никола Грубетић
Никола Грубетић
од 1989. до 1991.
мр Тихомир Јовановић
мр Тихомир Јовановић
од 1985. до 1989.
Стојан Стојановић
Стојан Стојановић
од 1980. до 1985.
Будимир Арсенијевић
Будимир Арсенијевић
од 1976. до 1980.
Бранко Плећаш
Бранко Плећаш
од 1973. до 1976.
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
1973.
Милутин Милетић
Милутин Милетић
од 1968. до 1973.
Милан Шулић
Милан Шулић
1968.
Ђорђе Делић
Ђорђе Делић
од 1961. до 1968.
Душанка Станић
Душанка Станић
од 1960. до 1961.
Милисав Милановић
Милисав Милановић
од 1958. до 1960.
Богдан Дамњановић
Богдан Дамњановић
од 1956. до 1958.
Ратко Росић
Ратко Росић
од 1954. до 1956.