Нела Алексић директор школе од 2021. год.

Биографија:


  • Рођена 20. априла 1971. године у Пожаревцу (Србија).
  • средњу школу завршила 1990. године у Техничкој школи "Никола Тесла" Костолац, образовни профил електотехничар моторних погона
  • на Техничком факултету у Чачку, Универзитет Крагујевац, дипломирала на одсеку електроенергетика стекавши академско звање дипломирани инжињер електротехнике
  • запослена у Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" у Костолцу, где ради 22 година на пословима наставника електро групе предмета, а обављала је и функције председника стручног већа за електротехнику дуги низ година,  као и функцију члана школског одбора
  • удата је за супруга Дарка са којим има ћерку Ану

Нела Алексић
Нела Алексић
од 2021.
Др Горан Несторовић
Др Горан Несторовић
од 2013. до 2021.
Славиша Миленковић
Славиша Миленковић
од 2009. до 2013.
Зоран Стојановић
Зоран Стојановић
од 2001. до 2009.
Илија Димитријевић
Илија Димитријевић
од 1993. до 2001.
Мирослав Радивојевић
Мирослав Радивојевић
од 1991. до 1993.
Никола Грубетић
Никола Грубетић
од 1989. до 1991.
мр Тихомир Јовановић
мр Тихомир Јовановић
од 1985. до 1989.
Стојан Стојановић
Стојан Стојановић
од 1980. до 1985.
Будимир Арсенијевић
Будимир Арсенијевић
од 1976. до 1980.
Бранко Плећаш
Бранко Плећаш
од 1973. до 1976.
Миодраг Митровић
Миодраг Митровић
1973.
Милутин Милетић
Милутин Милетић
од 1968. до 1973.
Милан Шулић
Милан Шулић
1968.
Ђорђе Делић
Ђорђе Делић
од 1961. до 1968.
Душанка Станић
Душанка Станић
од 1960. до 1961.
Милисав Милановић
Милисав Милановић
од 1958. до 1960.
Богдан Дамњановић
Богдан Дамњановић
од 1956. до 1958.
Ратко Росић
Ратко Росић
од 1954. до 1956.