Др Горан Несторовић директор школе од 2013. до 2021. год.

 • доктор техничких наука – индустријско инжењерство (2012),
 • магистар техничких наука – машинско инжењерство: управљање развојем (технологија одржавања) (2006),
 • дипл. инж. за развој - машинска струка (2004),
 • инж. машинства за производно машинство (2000).

 

 • РОЂЕН 20. ЈУНА 1978. ГОДИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ (СРБИЈА).
 • СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИО 1997. ГОДИНЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ,,НИКОЛА ТЕСЛА“, КОСТОЛАЦ, ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР.
 • НА ВИШОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У ПОЖАРЕВЦУ 2000. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА МАШИНСКОМ ОДСЕКУ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО.
 • НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ ,,МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2004. ГОДИНЕ, ДИПЛОМИРАО НА ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКОМ ОДСЕКУ ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.
 • НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2006. ГОДИНЕ МАГИСТРИРАО НА ОДСЕКУ ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, (НАУЧНА ОБЛАСТ/СМЕР: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ / ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА), СТЕКАВШИ АКАДЕМСКИ НАЗИВ МАГИСТАР ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ДОКТОРИРАО 2012. ГОДИНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ОДБРАНОМ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ ,,МОДЕЛИ ПРОЈЕКТОВАЊА ПОУЗДАНОСТИ МАШИНА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПРОЦЕС ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ“, НАУЧНА ОБЛАСТ: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, СТЕКАВШИ НАУЧНИ СТЕПЕН ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА.
 • ЗАПОСЛЕН У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА,,НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ, ГДЕ ЈЕ 10 ГОДИНА РАДИО НА ПОСЛОВИМА НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА, А ОБАВЉАО ЈЕ И ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СТУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА - 8 ГОДИНA И ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА - 4 ГОДИНЕ.
 • ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ,,НИКОЛА ТЕСЛА“ У КОСТОЛЦУ ОД 2013. г. ОДНОСНО ВИШЕ ОД ОСАМ ГОДИНА.
 • ОД 2015. ГОДИНЕ, ПРЕДСЕДНИК АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • ЧЛАН ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СИМПОЗИЈУМА ,,МАЈСКИ СКУП ОДРЖАВАЛАЦА СРБИЈЕ“ И УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА, МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА И ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА.
 • ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА ЧАСОПИСА: ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА.
 • ЧЛАН НАУЧНО-СТРУЧНОГ И ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА
 • ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА САВЕТОВАЊА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ.
 • ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • СТАЛНИ ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦА - ИСПИТИВАЧ НА ИСПИТУ О ПОЗНАВАЊУ РАДА НА РАЧУНАРУ.
 • ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 • ОДЛУКОМ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА ,,УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ ОД 2016. г. БИРАН ЈЕ У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МАШИНСКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ПРИМЕНУ ЕДУКАЦИОНЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PRO/ENGINEER У ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА СРБИЈЕ.
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ЕCDL ПРЕДАВАЧА - ACCREDITED TESTER СВИХ НИВОА ОБУКА РАДА НА РАЧУНАРУ.
 • СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР АТЛЕТИКЕ ОД 2020. ГОДИНЕ
 • ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ - ОСНОВНУ ДОЗВОЛУ ЗА РАД АТЛЕТСКОГ ТРЕНЕРА ОД 2020. ГОДИНЕ
 • ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ ,,КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ" ЗА ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ МЛАДИХ.
 • ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ И САРАДЊИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА.
 • АУТОР ИЛИ КОАУТОР: 13 МОНОГРАФИЈА, 8 НАУЧНО-СТРУЧНИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА И 65 НАУЧНА И СТРУЧНА РАДА ПУБЛИКОВАНА У НАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА.
 • ОСТАЛО: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ,,ВОЈВОДА МИЛЕНКО” ПОЖАРЕВАЦ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ,,МАРАТОН ТИМ ПОЖАРЕВАЦ”
 • РЕФЕРЕНЦЕ У СПОРТУ: АТЛЕТИКА – ПОЛУМАРАТОН – МАРАТОН (ЗВАНИЧНО ИСТРЧАО 6 ТРКА НА 10 km, 29 ПОЛУМАРАТОНА И 5 МАРАТОНА, 2 УЛТРАМАРАТОНА)
 • ОЖЕЊЕН, ДВОЈЕ ДЕЦЕ.
 • АДРЕСА: 12000 ПОЖАРЕВАЦ, НЕМАЊИНА 60.
 • ПРЕБИВАЛИШТА: село Речица (Пожаревац) до 2012. год; Град Пожаревац, Немањина 60 тренутна адреса становања.

e-mail: gnestorovic@gmail.com