Бранко Плећаш директор школе од 1973. до 1976. год.

Бранко Плећаш је рођен у Брувну (Хрватска) У Београду је завршио Природно-математички факултет, одсек механика. У просвети започиње рад, као професор механике Средње техничке школе у Деспотовцу. Школске1966/69. године долази у Костолац и у Центру предаје механику. Од 1973. до 1976. године вршио је функцију директора.

Свој радни век завршио је као професор у Техничкој школи „Никола Тесла“ Костолац 2003. године.