Нела Алексић директор школе од 2021. год.

  • Рођена 20. априла 1971. године у Пожаревцу (Србија).
  • средњу школу завршила 1990. године у Техничкој школи "Никола Тесла" Костолац, образовни профил електотехничар моторних погона
  • на Техничком факултету у Чачку, Универзитет Крагујевац, дипломирала на одсеку електроенергетика стекавши академско звање дипломирани инжињер електротехнике
  • запослена у Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" у Костолцу, где ради 22 година на пословима наставника електро групе предмета, а обављала је и функције председника стручног већа за електротехнику дуги низ година,  као и функцију члана школског одбора
  • удата је за супруга Дарка са којим има ћерку Ану