Акти и правилници

22.09.2023.

Правилник о облачењу

Преузмите документ

22.09.2023.

Правилник о мобилним телефонима

Преузмите документ

09.12.2021.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Преузмите документ

06.11.2019.

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Преузмите документ

03.09.2019.

Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

21.02.2019.

Закон о уџбениима

Преузмите документ

23.01.2019.

Статут Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла” Костолац

Преузмите документ

23.01.2019.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ

Преузмите документ

23.01.2019.

ПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ БУЏETСКOГ РAЧУНOВOДСTВA и РAЧУНOВOДСTВEНИM ПOЛИTИКAMA

Преузмите документ

23.01.2019.

Правилник о испитима

Преузмите документ