Акти и правилници

31.05.2018.

Пословник о раду савета родитеља Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду педагошког колегијума Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду наставничког већа Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Одлука комисије за забрану употребе алкохола (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Кућни ред Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Акт о вредновању сталног стручног усавршавања (2018)

Преузмите документ

12.01.2018.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Преузмите документ

12.01.2018.

Закон о дуалном образовању

Преузмите документ

12.01.2018.

Закон о средњем образовању и васпитању

Преузмите документ