Акти и правилници

31.05.2018.

Правилник о раду (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о поступању у ванредним ситуацијама у Дому ученика (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Праилник о похвалама и наградама ученика (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о награђивању запослених (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о канцеларијском пословању (2018)

Преузмите документ