Акти и правилници

31.05.2018.

Правилник о раду (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о поступању у ванредним ситуацијама у Дому ученика (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Праилник о похвалама и наградама ученика (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о награђивању запослених (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о канцеларијском пословању (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о безбедности и здрављу на раду (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о изрицању васитних и васпитно-дисциплинских мера ученицима (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду школског одбора Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Пословник о раду ученичког парламента Техничке школе са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ