Акти и правилници

31.05.2018.

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у дому (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о ванредним ученицима (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о ученику генерације (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о систематизацији радних места у Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" Костолац (2018)

Преузмите документ

31.05.2018.

Правилник о раду школске библиотеке (2018)

Преузмите документ