Стручни тимови

Јасмина Пешић

Географија

Биљана Рупар

Енглески језик

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Стојиљковић

Математика

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Лазар Станић

Физика

Марина Голубовић

Психолог

Марко Сузић

Физичко васпитање

Мирјана Дендић

Библиотекар

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Нела Алексић

Електро група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Стојановић

Хемија

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Ивановић

Рударска група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драгослав Дамњановић

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Марина Голубовић

Психолог

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Електро група предмета

Александра Ристић - Стевић

Српски језик и књижевност

Биљана Поповић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Зорица Спасић

Педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Милица Ивановић

Рударска група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јелена Јоветић

Електро група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марина Голубовић

Психолог

Мирјана Дендић

Библиотекар

Нела Алексић

Електро група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Биљана Рупар

Енглески језик

Владимир Јегер

Електро група предмета

Лидија Поповић

Машинска група предмета

Марина Голубовић

Психолог

Милица Ивановић

Рударска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Јасмина Пешић

Географија

Јелена Миливојевић

Математика

Љиљана Трифуновић

Грађанско васпитање

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Марина Голубовић

Психолог

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Др Горан Несторовић

Директор школе

Зорица Спасић

Педагог

Ивана Динић

Машинска група предмета

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марина Голубовић

Психолог

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Светлана Милићев

Помоћник директора

Биљана Максимовић

Секретар школе

Дејан Радисављевић

члан Савета родитеља

Др Горан Несторовић

Директор школе

Зоран Пешић

Историја

Зорица Спасић

Педагог

Марина Голубовић

Психолог

Милован Глушац

Школски полицајац

Милош Карабашевић

Физичко обезбеђење

мр Слободан Лалић

Управник дома

Јасмина Пешић

Географија

Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Љиљана Трифуновић

Грађанско васпитање

Горан Милошевић

Историја

Драган Стојановић

Хемија

Жељко Маслаћ

Машинска група предмета

Зорица Спасић

Педагог

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Марина Голубовић

Психолог

Милан Маринковић

Математика

Надежда Вулић

Српски језик и књижевност

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност