Стручни тимови

Јелица Живковић

Стручни сарадник

Аљоша Јаковљев

Рударска група предмета

Биљана Рупар

Енглески језик

Драган Стојиљковић

Математика

Зорица Спасић

Стручни сарадник - педагог

Ирена Ајдачић

Помоћник директора

Марко Сузић

Физичко васпитање

Мерима Ристић

Биологија

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

Мирјана Дендић

Стручни сарадник - библиотекар

Нела Алексић

Директор школе

Светлана Милићев

Помоћник директора

Слободан Благојевић

Машинска група предмета

Снежана Пантић

Координатор практичне наставе

Јасмина Маринковић

Практична настава

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Драган Стојановић

Хемија

Милан Маринковић

Математика

Саша Ивић

Рударска група предмета

Драгана Марковић Деспотовић

члан Савета родитеља

Зорица Стојановић

Електро група предмета

Марко Фајдић (Е43)

Ученички парламент

Милош Ивановић

Васпитач

Рајко Пејовић

представник локалне самоуправе

Јасминка Радовановић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Владимир Јегер

Електро група предмета

Зорица Маринковић

Инструктор вожње

Саша Радосављевић

Машинска група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

Владимир Јегер

Електро група предмета

Гордана Петковић

Машинска група предмета

мр Лидија Поповић

Машинска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Јасмина Маринковић

Практична настава

Гордана Петковић

Машинска група предмета

Зоран Пешић

Историја

Марина Миљковић

Социологија

Милан Ребић

Математика

Радивоје Ђукић

Филозофија

Татјана Ранђеловић

Хемија

Јасна Стојковић

Електро група предмета

Александра Ристић - Стевић

Српски језик и књижевност

др Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Драган Тодић

Машинска група предмета

Ивана Динић

Машинска група предмета

Риста Марковић

Електро група предмета

Сашка Максић

Електро група предмета

Биљана Максимовић

Секретар школе

Драган Живковић

Електро група предмета

Зоран Пешић

Историја

Ивана Перић

Енглески језик

Милован Глушац

Школски полицајац

Милош Ивановић

Васпитач

мр Слободан Лалић

Управник дома

Весна Данчетовић

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Жељко Маслаћ

Машинска група предмета

Ивана Динић

Машинска група предмета

Ненад Јовановић

Машинска група предмета

Ненад Урошев

Физичко васпитање

Цвијета Гајевић

Српски језик и књижевност

Ана Павловић

Технички секретар

Владимир Јегер

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Зорица Јелић

Математика

Ивана Динић

Машинска група предмета

Радица Киселица

Математика

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Слободан Арсић

Машинска група предмета

Биљана Поповић

Електро група предмета

Драган Живковић

Електро група предмета

Драшко Степановић

Практична настава

Зоран Стојановић

Практична настава

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

др Јелена Ристовић

Српски језик и књижевност

Зоран Пешић

Историја

Милица Михајловић

Социологија

мр Слободан Лалић

Управник дома

Предраг Милутиновић

Физичко васпитање

Радица Киселица

Математика

Славиша Миленковић

Машинска група предмета

Габријела Миленковић

Електро група предмета

Драган Тодић

Машинска група предмета

Александар Вујчић

Веронаука

Габријела Миленковић

Електро група предмета

др Данијела Милентијевић

Рачунарство и информатика

Драган Аврамовић

Машинска група предмета

Зорица Јелић

Математика

Милица Михајловић

Социологија

Милош Ивановић

Васпитач

Слободан Арсић

Машинска група предмета