Техничар грејања и климатизације

Број верификације: у току


Техничар грејања и климатизације

Школовање траје IV године.

Образовни профил који оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења. 

Ученици стичу знања о обновљивим/алтернативним/ изворима енергије: енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, биомаса, горивне ћелије, као и вештине за одржавање машина и апарата за:

  • Загревање простора у зимском периоду;
  • Хлађење простора у летњем периоду;
  • Вентилацију;
  • Одржавање потребног нивоа чистоће ваздуха
  • И многих других

Изузетно тражен образовни профил на тржишту рада. Лако се долази до запослења.

Посао је могуће наћи у готово свим областима привредног и друштвеног окружења, јер су сви они на неки начин повезани са системима грејања, климатизације, хлађења и проветравања без којих данас, као и у будућности нема угодних и здравих услова за живот и рад.

За потребе повећања коришћења обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије, Србија ће изградити соларну електрану под именом "Петка" и она ће бити највећа електрана тог типа у Србији и први значајни искорак за ЈП ЕПС и Републику Србију у примени чистих технологија и одрживог развоја.