Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 27.05.1994.


Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Школовање траје III године.