Електричар (Дуално образовање)

Број верификације: у току


Електричар

Школовање траје III године.

Школовање по моделу са елементима дуалног образовања:

 • Већи број часова који ученици проводе на учењу кроз рад у компанијама
 • Подједнако успешно овим пословима се могу бавити и жене (употрба модерних технологија не захтева физичку снагу,применом савремених мера заштите на раду ризик од повреда је сведен на минимум)
 • Обуку на савременим машинама
 • Употреба савреманих технологија
 • Рад и учење у реалним радним условима
 • Рад и учење уз подршку инструктора обучених за рад са младима
 • Боље шансе за запошљавање по завршетку школовања
 • Могућност доквалификације у нашој школи – бесплатно – за образовне профиле четвртог степена
 • Могућност наставка школовања на високим школама
 • Наставак школовања може да се организује и уз рад
 • Ученици ће након школовања бити у могућности и започињања сопственог посла.
 • Један део школовања будућих ЕЛЕКТРОМОНТЕРА и ЕЛЕКТРИЧАРА одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак ТЕКО – Костолац.
 • У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања.
 • Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.
 • Kомбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

 

 По завршетку школовања Електричар ће бити обучен да:

 • Изводи електроинсталатерске радове
 • Поправља кућне електро уређаје
 • Одржава индустријску електроопрему
 • Због употребе савремених технологија, физичка снага није преуслов за бављење овим занимањем, тако да га успешно могу обављати и жене.
 • Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

 

Социјални партнер школе где се обавља практична обука је:

 ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ – ОГРАНАК ТЕКО КОСТОЛАЦ

 

 


Редовно школовање