Електротехничар процесног управљања

Број верификације: у току


Електротехничар процесног управљања

Школовање траје IV године.

  • Упознајте уређаје из стварног света као што су сензори, дисплеји, машине, мотори... 
  • Научите да повежете рачунаре са стварним светом, да их програмирате тако да управљају разним процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, производња, контрола и паковање производа, генерисање сценских ефеката... 
  • Научите да примените рачунаре за прикупљање и приказивање информација из стварног света. Упознајте и микрорачунаре који нису постављени на сто, већ су уграђени у камере, мобилне телефоне, билборде, роботе, играчке, алате, справе, уређаје... 
  • Научите да програмирате микрорачунаре, тако да остваре функцију коју сте ви замислили и тако направите анимирани рекламни дисплеј, анимирану играчку, активирате неки уређај помоћу мобилног телефона и још много тога. 
  • Освојићете довољно практичног умећа да можете самостално да се укључите у свет рада и довољно широка знања да наставите школовање. 
  • Упознајте рачунаре.
  • Овај смер је осмишљен за све оне који желе да досегну толико далеко, колико их понесе њихова машта. 

Овај смер представља спој више области електротехнике - аутоматике, електронике, рачунарства, енергетике, роботике и то је област која се последњих година константно развија и јако брзо имплементира у индустрији.

Смер процесног управљања обухвата следеће области које се изучавају током школовања: електроника и енергетска електроника, електричне машине и постројења, електричне инсталације, елементи аутоматизације и аутоматског управљања, микроконтролери, програмабилни логички контролери, рачунарско управљање и програмирање, управљање електричним погонима, примена рачунара.

Прве две године изучавају се општи предмети и група општестручних предмета (основе електротехнике, електроника, примена рачунара). Трећа и четврта година се састоји од ускостручних предмета, подељених на теоријске часове и практични део. У практичном делу организују се лабораторијске вежбе а предвиђена је и блок-настава, где се по потреби организују посете фирмама или предузећима која користе елементе процесног управљања

Ученици на крају школовања стичу диплому Електротехничара процесног управљања. Имају могућност настављања школовања на електротехничким факултетима на смеровима рачунарства и аутоматике или могућност запослења у фирмама и компанијама где се на било који начин користе рачунари и аутоматика у управљању системима производње


Општи предмети

Стручни предмети