Електротехничар електронике

Број верификације: 022-05-96/95-03 од 28.06.1996.


Електротехничар електронике

Школовање траје IV године.

Упознавање са струком почиње већ у првом разреду кроз опште стручне предмете Основе електротехнике 1, Рачунарска графика и мултимедија и Практичну наставу. У тим предметима се стичу општестручна знања неопходна за сва четворогодишња занимања на нивоу електротехничара.У другом разреду се поред опште стручних предмета (Основе електротехнике 2, Електрична мерења, Електротехнички материјали, Примена рачунара у електротехници, Практична настава) изучавају и ужестручни предмети специфични за ово занимање. То су Електроника 1. и Основе телекомуникација. У трећем разреду доминирају ужестручни предмети: Мерења у електроници, Електроника 2, Дигитална електроника, Електронски појачавачи, Рачунари и програмирање.Четврти разред обилује стручним предметима: Електронски медицински уређаји, Основе аутоматског управљања, Микропроцесори са елементима програмирања, Високофреквенцијска електроника и Електроенергетика.

У школи постоје добро опремљени кабинети и лабораторије за све стручне предмете, тако да се сва теоријски стечена знања на вежбама проверавају на лабораторијским вежбама. По завршетку четворогодишњег школовања ученици полажу матурски испит који се састоји из матурског рада који се пише из неког од горе наведених предмета ( по сопственом избору) и писменог испита из матерњег језика и једног изборног предмета такође из неког од горе наведених предмета. По завршетку матурског испита ученици добијају диплому електротехничара електронике.

Могућности запошљавања су у многим предузећима која се баве производњом електронске и телекомуникационе опреме, аудио и видео опреме, опреме за видео надзор, електронских медицинских уређаја, одржавањем те опреме или у сервисима за сервисирање те опреме.

Електротехничарима електронике су такође отворена врата на многим смеровима Факултета техничких наука у Београду, Новом Саду, Зрењанину, као и осталим техничким факултетима у Србији, пошто сем добре стручне основе добијају и добру основу из математике која је неопходна за упис техничких факултета. Ученици, наравно, са дипломом четворогодишњег образовања могу да упишу и остале факултете који не морају бити техничке оријентације.

Профил електротехничар електронике уведен је са идејом да се образује универзални електротехничар, који ће ,с обзиром на дијапазон суштинских знања из многих области, моћи релативно лако,уз додатне курсеве,да се укључи у све области рада у домену електротехнике.Електротехничар електронике оспособљава се за:

  1. Обављање технолошких поступака у производњи пасивних, активних и електромеханичких компоненти
  2. Обављање технолошких послова у примени електронских компоненти
  3. Рад на мерењу и испитивању у производњи и примени електронских компоната.
  4. Рад на примени и изради електронских компонената

Послове које електротехничар електронике може обављати су:

  • У електроиндустрији
  • у медицини
  • у телекомуникацијама
  • као и у свим областима делатноси где електроника има примену

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ и могућност запошљавања или наставка школовања.


I година

II година

III година

IV година