Обавештење о упису за школску 2019/2020.

24.05.2019.


Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“  у Костолцу шк. 2019/2020. године уписује следеће образовне профиле:

 1. Рударски техничар - BRKO SE 4C04S...........................................30 ученика
 2. Електротехничар енергетике - BRKO SE 4Е..........................................30 ученика
 3. Електротехничар процесног управљања - BRKO SE 4Е23S............................................30 ученика
 4. Електротехничар рачунара - BRKO SE 4Е08S............................................30 ученика
 5. Аутомеханичар - BRKO SE 3D20S............................................15 ученика
 6. Заваривач - BRKO SE 3D24S............................................15 ученика
 7. Техничар за компијутерско управљање (CNC) машина - BRKO SE 4D83S............................................30 ученика
 8. Техничар машинске енергетике - BRKO SE 4D12S............................................30 ученика
 9. Машински техничар моторних возила - BRKO SE 4D08S............................................30 ученика

Упис у први разред шк.2019/2020. године обавиће се 8. и 9. јула 2019. године, у периоду од 8,00-15,00 часова у учионицама у приземљу школе.

За упис у први разред ученици подносе следећа документа:

 1. Оргинал уверења о обављеном завршном испиту;
 2. Оргинал сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању;
 3. Оргинал лекарског уверења издатог од стране надлежне здравствене организације;
 4. Извод из матичне књиге рођених (није обавезно).

Обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике ученика, да школа Извод из матичне књиге рођених за ученике може прибавити електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Сл. гл. РС“  број 27/18). Сходно наведеном родитељи, односно законски заступници ученика више нису у обавези да школи, приликом уписа достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.

Представљање обавезних изборних предмета: Верска настава и Грађанско васпитање, одржаће се приликом уписа у први разред, односно 8. и 9. јула 2019. године према следећем распореду:

 1. Верска настава- учионица бр. 2, 8.7.2019. године у терминима 8,00-10,00 и 12,00-14,00 и 9.7.2019. године у термину 8,00-10,00 часова;
 2. Грађанско васпитање-кабинет за хемију 8.7.2019.године у терминима 8,00-10,00 и 12,00-14,00 и 9.7.2019. године у термину 8,00-10,00 часова.