Курс WEB програмирања

Број верификације: 611-00-767/98-01 од 28.09.1999


На основу решења Министарства просвете Републике Србије број 611-00-767/98-01 од 28.09.1999. Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац у оквиру своје проширене делатности организује обуке рада на рачунару у виду курса WEB програмирања.

Од школске 2016/17 Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац у сарадњи са Електротехничким факултетом из Београда организује курс WEBпрограмирања намењен оним полазницима који желе да се оспособе за развој web апликација. 

Курс се реализује комбинацијом живих предавања, посебног софтвера за учење на даљину и   on-line консултација. Једном недељно одржава се предавање уживо у трајању од 4 сата, укупно по 24 сата за сваки од модула. Осим тога сваки полазник у оквиру модула има на располагању 8 сати on-line консултација са предавачем.

Курс се састоји од три модула, од којих сваки траје шест недеља:

  • Модул 1 - FRONT-END програмирање (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery);
  • Модул 2 - BACK-END програмирање (PHP, MySQL, MVC архитектура);
  • Модул 3 - LARAVEL 5 (HOMESTEAD развојно окружење, From Idea To Launch - амерички курс, пројекат)

Модули 1 и 2 су уводни и баве се базичним web технологијама, језицима и алатима за развој апликација. Након завршетка ова два модула полазници су оспособљени за самосталну израду web апликација.

Модул 3 је напредни модул у којем се полазници упознају са модерним php frejmvorkom - Laravel 5. Савладавањем овог мофула полазници подижу свој професионални ниво на већи степен. Апликације развијене коришћењем Laravel-a су усклађене са најбољом прасом и стандардима безбедности што је посебно важно за web апликације доступне на интернету.

За полазнике је једини предуслов пасивно знање енглеског језика и мотивисаност за значајан напор који треба да уложе током овог курса. Остала предзнања која полазници имају из области компјутера, математике, логике и сл. могу бити од користи али нису предуслов.

Предавач:

Др Милан Поповић има дугогодишње искуство у образовању програмера на Електро-техничком, Математичком, Економском и другим факултетима и високошколским установама у Србији и Црној Гори. Предавао је програмирање у FORTRANU, COBOL-u, PASCAL-u, BASIC-u, C, C++, C#, и Python-u.

За додатне информације позовите:

  • Директор:  012/ 241- 841
  • Централа: 012/ 242- 132
  • Секретар:  012/241 - 987

Или путем e-maila:

  • tskodirektor@hotmail.com