Обука заваривача

Број верификације: 1118/1 од 20.05.2015.


На основу решења Министарства просвете Републике Србије број 1118/1 од 20.05.2015. Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац у оквиру своје проширене делатности, а уз захтеве својих социјалних партнера организује обуке за заваривача:

  • РУЧНО ЕЛЕКТРОЛУЧНО ЗАВАРИВАЊЕ
  • ЗАВАРИВАЊЕ ГАСОМ 
  • CO2 (MAG) ЗАВАРИВАЊЕ

за шта школа има одговарајући наставни кадар за теоријиску и практичну наставу као и школске кабинете и радионицу који су потпуно опремљени за извођење теоријске и практичне наставе.

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац има потпуну подршку и одличну сарадњу са свим предузећима и сервисима са којима је и до сада  сарађивала на образовању  редовних и ванредних ученика, што ће важити и за ову обуку заваривача.