Стручно образовање одраслих

Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац верификована је одлуком Fi.117/2010 од 05.10.2015. год. за проширену делатност Стручно образовање одраслих (85.5).

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 • Електромеханичар за машине и опрему (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.)
 • Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (022-05-96/95-03 од 20.12.1999.г (за 2. и 3. разред) и 022-05-96/95-03 од 27.08.1997.г (1. разред)) 
 • Електроинсталатер (022-05-03312/94-03 од 11.06.2008. год.)
 • Електромонтер мрежа и постројења (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.) 
 • Електротехничар погона (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.)
 • Електротехничар енергетике (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.) 
 • Електротехничар рачунара (022-05/96-03 од 28. 05. 1995. год.)
 • Монтер телекомуникационих мрежа (022-05-00096/95-03 од 11.06.2014.год.) 

Специјализација

 • Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.)
 • Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.) 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

 • Техничар машинске енергетике (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994.год.) 
 • Машински техничар за компјутерско конструисање (022-02-312/94-03 од 01.03.2005.год.) 
 • Машински техничар моторних возила (022-05-312/94-03 од 20.06.2007. год.)
 • Аутомеханичар (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.) 
 • Заваривач (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.) o Бравар (022-05-00312/94-03 од 27. 05.1994. год.) 

Специјализација 

 • Заваривач- специјалиста (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.) 
 • Механичар алатних машина – специјалиста (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.) 
 • Аутомеханичар – специјалиста (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.) 
 • Металостругар - специјалиста (022-05-312/94-03 од 14.02.2000. год.) 

РУДАРСТВО 

 • Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији (022-05-00312/94-03 од 27.05.1994. год.) 
 • Рударски техничар (022-05-03312/94-03 од 11.06.2008.год.) 

Специјализација 

 • Организатор површинске експлоатације - специјалиста (022-05-312/94-03 од 14.02.2000.год.)