ЕCDL сертификат (Обука за рад на рачунару)

Број верификације: 611-00-767/98-01 од 28.09.1999.


ЕCDL сертификат (Обука за рад на рачунару)

На основу решења Министарства просвете Републике Србије број 611-00-767/98-01 од 28.09.1999. Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац у оквиру своје проширене делатности организује обуке рада на рачунару у виду следећих модула:

 1. Основе коришћења рачунара
 2. Основе коришћења интернета
 3. Обрада текста
 4. Табеларне калкулације

Од октобра 2015. године Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац постала је овлашћени тест центар за добијање ECDL (European Computer Driving Licence) сертификата. Носилац овог сертификата у потпуности је компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација. Сви заинтересовани кандидати (наши ученици, запослени, као и сви други заинтересовани) могу пријавити и полагати тестове за добијање ECDL сертификата у нашем тест центру.

ECDL програм помаже како онима који траже посао, тако и онима који га нуде, дефинисањем међународно признатих стандарда познавања рада на рачунару. Концепцијом ECDL програма спроводи се глобална иницијатива JISA – Јединственог Информатичког Савеза ( национални носилац ECDL лиценце за Србију и Црну Гору) са циљем ширења информатичке писмености, што је услов за улазак у информатичко друштво.

ECDL програм је намењен свима који желе да се образују или потврде своја знања у области информационих технологија. ECDL је тест практичних вештина коришћења рачунара . Укључивање у сертификациони програм омогућава квалитетније обављање свакодневних радних задатака и лакше запошљавање у земљи и иностранству.

Такође, сви ученици наше школе који из предмета рашунарство и информатика имају оцену 4 или 5 стичу право на полагање теста и добијање ECDL сертификата.

Комплетан план и програм, као и више информација о модулима, можете видети на сајту ECDL-а.

Са полазницима раде професори информатике наше школе и овлашћени ECDL испитивачи:

 • др Горан Несторовић
 • др Данијела Милентијевић
 • мр Лидија Поповић
 • Габријела Миленковић
 • Јелена Јоветић

За додатне информације позовите:

 • Директор:  012/ 241- 841
 • Централа: 012/ 242- 132
 • Секретар:  012/241 - 987

Или путем e-maila:

 • tskodirektor@hotmail.com