Јавне набавке14.09.2018.

Надоградња стабилног система за дојаву пожара са јављачима пожара у објекту Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац


Активна

25.05.2018.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИЗавршена