Јавне набавке


07.03.2018.

Набавка услуга извођењe стручне екскурзије ученика од 1. до 4. разреда за школску 2017/2018.годину.


Завршена14.02.2018.

Набавка добара - Електрична енергија за потпуно снадбевање


Завршена
14.11.2016.

набавка добара – исхрана ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали мaтеријали за угоститељство).


Активна