Јавне набавке


11.04.2018.

Набавка добара:Исхрана ученика - Материјали за угоститељство (храна, пиће, намирнице за припремање хране, остали материјали за угоститељство)


Завршена23.03.2018.

Набавка добара: исхрана ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали материјали за угоститељство)


Поништена07.03.2018.

Набавка услуга извођењe стручне екскурзије ученика од 1. до 4. разреда за школску 2017/2018.годину.


Завршена14.02.2018.

Набавка добара - Електрична енергија за потпуно снадбевање


Завршена