16. новембар - Међународни дан толеранције

17.11.2023.


16. новембар - Међународни дан толеранције

На часу грађанског васпитања у одељењима: Р11,Е13,М13,Е22, ученици су одгледали презентацију (ППТ) о дискриминацији и толеранцији предвиђену за ученике у склопу пројекта ,,Заједно и безбедно кроз детињство“.

Пошто је презентација садржала конкретне примере, послужила нам је као основа за радионицу на којој смо говорили о подизању свести о толеранцији, равноправности и уважавању различитостги. Потом су ученици на часу приступили изради паноа исписујући појмове који се односе на толеранцију и дискриминацију а потом га изложили у холу школе, како би скренули пажњу свих вршнњака, а и запослених на овај важан датум.

Пано су припремили и изложили уз помоћ наставника следећи ученици:  Давид Животић Е22, Елмедина Дураковић М13, Тијана Петковић Р11 ,Александра Станојевић М21.

Организација Ујединјених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) установила је 16.новембар као МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ – дан који нас подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Толеранција је прихватање богатства различити идеја и ставова, оних који су друге нације, вере, различитих су година , другачије изгледају, или који говоре другим језиком.

Равноправност је наше право и наша одговорност. Зато градимо толерантно друштво које поштује различитости и свима пружа једнаке шансе и могућности! Вредност толеранције је позитивно прихватање, поштовање и уважавање сваког облика различитости, права мера за квалитетан суживот свих грађани грађанки и грађана не само у једној заједници или друштву него на читавој планети.

Зато од нас свако мора бити свестан одговорности у погледу неговања толеранције и промовисање толерантног понашања увек и на сваком месту.

 

Наставник грађанског васпитања:

Јасмина Пешић