ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - НИШ

26.04.2023.


ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА - НИШ

У уторак, 25.04.2023. у 14:30 одржана је промоција Факултета спорта и физичког васпитања Ниш – акредитован као државни факултет у области друштвено-хуманистичких наука – спорт, физичко васпитање, рекреација за обављање научно-истраживачке делатности.

Презентацију је представио Др Саша Величковић редован професор факултета у Нишу, Катедра индивидуалних спортова за предмете : Акробатика (оас), Акробатика (осс), Основи спортске статистике и информатике, Развојна гимнастика (оас), Развојна гимнастика (осс), Спортови снаге (оас), Спортови снаге (осс), Спортска гимнастика, Стручно педагошки рад у спорту

Ученици су упознати са свим потребним информацијама за упис као и условима за упис за све студијске програме које уписују у наредној школској години.

СТУДИЈЕ 1. СТЕПЕНА

  • Основне академске студије, физичко васпитање и спорт
  • Основне струковне студије, спорт
  • Основне струковне студије, спорт – учење на даљину
  • Специјалистичке струковне студије

СТУДИЈЕ 2. СТЕПЕНА

  • Мастер академске студије, физичко васпитање и спорт
  • Мастер академске студије физичко васпитање, физичка активност и здравље
  • Мастер академске студије на даљину, физичко васпитање и спорт

СТУДИЈЕ 3. СТЕПЕНА

  • Докторске академске студије

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Пријемни испит обухвата пет тестова: Tест oпште информисаности из области спорта и физичког васпитања, Tест пливања, Тест општих моторичких способности, Tест трчања на 800 метара за жене и 1500 метара за мушкарце, Tест специфично-моторичких способности са лоптом. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања.

Помоћник директора : Ирена Ајдачић