ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

27.03.2023.


ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ

Према плану прикупљања крви за Републику Србију Црвени крст Пожаревац организује акцију добровољног давања крви за ученике завршних разреда средњих школа.  У четвртак, 23. марта 2023. године у времену од 12:00 до 17:00 часова Акција добровољног давања крви одржана је  у просторијама ТШДУ „Никола Тесла“ Костолац.  На акцију је дошло 51. потенцијалних давалаца, крв је дало 36. давалаца, од тога је било шест давалаца  женског рода. Први пут је дало крв 10 лица.

ЗНАЧАЈ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

Трансфузија крви и компонената крви, као један од облика трансплантације ткива, јесте интервенција којом се спасавају животи. Најзначајније је да се трансфузије крви не сетимо само када се догоде неке велике несреће или када је крв потребна неком из нашег окружења. Зато стално подсећамо и мотивишемо грађане да дају крв редовно јер је она потребна сваког дана за неко дете, мајку, оца, баку, деку, брата, сестру. Давалац крви може бити свака здрава, одрасла особа, старости од 18-65 година код које се лекарским прегледом и провером крвне слике, односно нивоа хемоглобина, утврди да давање крви неће угрозити ни њу, нити особу којој би се та крв применила. Зато давалац крви попуњава упитник и у разговору са лекаром одговара на бројна питања у вези са здравственим стањем и понашањем, акутиним и хроничним обољењима, лековима које узимају, као и ризичном понашању. Мушкарци могу давати крв на 12 недеља, а жене на 16 недеља. Давање крви је хуман гест који се заснива на добровољности, бесплатности и анонимности. Континуирано, благовремено и ефикасно снабдевање здравствених установа и пацијената безбедном крвљу и крвним продуктима представља веома важан предуслов за функционисање здравственог система сваке земље. Циљ је да се повећа број редовних давалаца крви као извора најсигурније крви, као и да се занавља „породица“ давалаца новим добровољним даваоцима крви.