План уписа за школску 2018/2019.год.

14.05.2018.


Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" обавештава све заинтересоване ученике и родитеље да је објављен план уписа за школску 2018/2019.год.                                                                                                                                                                                                  

Презентацију школе са описом свих образовних профила које школујемо, као и флајер, можете погледати на следећим линковима:

План уписа:

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

ШИФРА

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 

БРОЈ УЧЕНИКА

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

BRKO SE 3D82S

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДУАЛНО

30

1

3

BRKO SE 4D08S

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

30

1

4

BRKO SE 4D12S

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

30

1

4

BRKO SE 4D83S

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

30

1

4

  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ШИФРА

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 

БРОЈ УЧЕНИКА

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

 

BRKO SE 4E04S

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

 

30

 

1

 

4

 

BRKO SE 4E08S

  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

 

30

 

1

 

4

 

BRKO SE 4E23S

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

 

30

 

1

 

4

 

РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

 

ШИФРА

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 

БРОЈ УЧЕНИКА

 

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

 

BRKO SE 4C04S

 

 

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

 

30

 

1

 

4

 

Златна правилапопуњавања  листе  жеља

 

  1. Купити КОНКУРС ЗА  УПИС  УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  2. Ако сте решени да упишете тачно одређену школу, обавезно ставите на листу жеља све смерове које постоје у њој.
  3. Увек попуните свих 20 школа на листи жеља, никад се не зна да ли ће вам нека затребати .
  4. Школе за које сте потпуно сигурни да не можете да упишете не стављајте на листу.
  5. На листи жеља налазе се поља у која се уписују: шифра образовног профила, назив школе и назив образовног профила. Све три ставке се налазе у Конкурсу за упис у средње школе.
  6. Пазите на шифре образовног профила из Конкурса за упис у средње школе. Шифра мора бити уписана онако како је написана у Конкурсу – латиницом, а ОБАВЕЗНО проверити тачност уписане шифре, јер је она најзначајнији податак на листи жеља. Она се у Конкурсу налази испред назива образовног профила и састоји се од 11 знакова, односно слова и бројева.
  7. Назив школе уписује се у наредно празно поље поред шифре жељеног образовног профила. У Конкурсу се назив школе налази изнад исписаних смерова. Школе су у Конкурсу распоређене  по општинама у којима се налазе.
  8. Назив образовног профила представља додатну информацију како би се установило да је образовни профил, који је наведен шифром, жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се исписати целокупан назив образовног профила, онако како је исписан у Конкурсу. Назив образовног профила се налази у Конкурсу одмах поред шифре образовног профила.
  9. Листа жеља састоји се и од уписивања података о ученику и додатних информација важних за упис у средњу школу у пољима са стране.
  10. Попуњену листу жеља мора потписати један од родитеља, зато је потребно да ученици дођу са једним од родитеља у школу на дан када се попуњава листа жеља.

Важна напомена:

Када сви будући средњошколци предају листе са жељама, оне се уносе у компјутер, који даље распоређује ђаке по школама.

Ако ученик нема довољан број бодова за прву школу на својој листи, компјутер ће проверити да ли испуњава услове за другу, трећу и тако све док не наиђе на ону за коју има довољно бодова. Онда ће тај ученик аутоматски бити уписан у ту школу.

Пример попуњене листе жеља за упис ученика у Техничку школу са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац можете погледати на следећем линку: