Медијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота

17.04.2018.


Медијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота

У суботу 14.04. и  недељу 15.04. у Техничкој школи са домом ученика Никола Тесла, одржан је семинар под називом Медијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота. На семинару је било присутно 27 учесника.

Током семинара  учесници су се оспособили за развијање вештина комуникације, упознали са основним концептима интерперсоналних конфликата и развили специфичне вештине за њихово разрешавање. Такође, стекли су знања о преговарању као средству за превазилажење конфликата и вежбали преговарачке способности. Последњег дана семинара учесници су стекли теоријска знања о медијацији и оспособили се за практичну примену медијације.

 

Зорица Спасић, педагог

Радмила Марјановић, психолог