Позив за Савет родитеља

19.02.2021.


Савет родитеља

Датум и времe: уторак 23.02.2021. године

у 17:30 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

                                   

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта  школске 2020/2021 год.;
 3. Извештај о раду Савета родитеља у првом полугодишту школске 2020/2021 год.;
 4. Извештај о раду школе и Дома ученика у првом полугодишту школске 2020/2021 год
 5. Извештај о раду директора  у првом полугодишту школске 2020/2021 год.;
 6. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и поступања установе  у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности;
 7. Извештај тима за самовредновање у првом полугодишту школске 2020/2021 год.;
 8. Извештај о остваривању школског развојног плана  у првом полугодишту школске 2020/2021 год.;
 9. Обавештење о уџбеницима за школску 2021/2022 год.;
 10.  Разматрање намене коришћења средстава од донација, проширене делатности и средстава прикупљених од родитеља – сопствена средства;
 11.  Извештај о раду физичког обезбеђења
 12. Фотографисање ученика 2020/2021
 13. Обавештење о почетку реализације вебинара ''Како да заштитите своје дете  у онлајн свету'' ;
 14. Разно.

 

Записник друге седнице Савета родитеља

 

                                                        Председник Савета родитеља

                                                              Саша Стојановић, с.р.