Обавештење о упису ученика у I разред

02.07.2020.


Обавештавамо Вас да ће од ове године родитељима и другим законским заступницима  бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву за упис ученика у први разред средње школе.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ и други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге е-Упис,а услуга ће бити доступна у периоду уписа.

Они који не искористе услугу преко Портала еУправа могу доћи у школу, али  нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.) и изврше упис непосредним подношењем пријаве за упис учеика у први разред у просторијама школе према распореду који ће бити објављен на улазу у школу.

Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани  Конкурсом.

Приликом доласка у школу неопходно је ношење маске и заштитних рукавица.