Протокол / споразум о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за град Пожаревац

02.03.2018.


Протокол / споразум о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за град Пожаревац

У складу са стратешким циљем Републике Србије, дефинисаним Националним планом акције за децу и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, тј. за успостављање ефикасне, оперативне, мултисекторске мреже за заштиту деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, а у циљу његовог остваривања путем овог документа, 

- Град Пожаревац 

- Центар за социјални рад 

- Дом здравља Пожаревац 

- Полицијска Управа у Пожаревцу 

- Основни суд у Пожаревцу 

- Основно јавно тужилаштво 4

- Више јавно тужилаштво 

- Школска управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Пожаревцу

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Пожаревац 

- Основне школе Града Пожаревца

- Средње школе Града Пожаревца

- Црвени крст

- Удружења: „Пријатељи деце општине Пожаревац”, “Друштво учитеља оштине Пожаревац”, удружење граћана Шанса, удружење за младе Urban Stream - Медији: Реч народа, Радио Боом 93, (у даљем тексту Потписници), потписници су :

Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за територију Града Пожаревца).