Обавештење: Наставничко и педагошко веће

21.02.2018.


Наставничко и Педагошко  веће Одржаће се у  ПОНЕДЕЉАК 26.02.2018. године са почетком у 13:30 часова.

Дневни ред:

1.  Усвајање записника са претходне седнице;

2. Предлог за избор три представника из реда запослених за школски одбор. Седници имају право да присустувују сви запослени. Предлог чланова школског одбора има право да поднесе сваки запослени, а о предлозима гласају само чланови наставничког и педагошког већа;

3.  Упознавање са нацртом Статута школе;

4.  Разматрање и усвајање Полугодишњег извештаја о остварењу годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину;

5.  Разматрање и усвајање Полугодишњег извештаја о раду дома ученика за школску 2017/2018. годину – педагошко веће;

6.  Разматрање и усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора за школску 2017/2018. годину;

7. Информација о успесима школе у наставним и ваннаставним активностима од седнице до седнице;

8. Васпитно-дисциплинске мере;

9. Разно.


У Костолцу                                                                                                   Директор

19.02.2018.год.                                                                                      Др Горан Несторовић