Обавештење о субвенционисаном превозу ученика

23.08.2019.


Ученици другог, трећег и четвртог разреда који су на списку за субвенционисани превоз треба да до 1-ог у месецу за текући месец од аутопревозника на адреси ТЦ Евроцентар, Стари Корзо, бр. 30, I спрат, локал 1, 12000 Пожаревац преузму месечне карте/маркице и да својим потписом потврде преузимање, односно оверу исте.

Превозник је MOTO BOEM TRANS DOO Неготин. Град Пожаревац плаћа 30% вредност карте а ученик 70%  вредност месечне карте. Право на ову субвенцију имају ученици који имају пребивалиште на територији Града Пожаревца.

Ученици првог разреда треба да доставе потврду о месту пребивалишта из месних заједница ради остваривања права на субвенциони превоз од 1. октобра 2019. године.