Извештај о реализацији матурског испита за образовни профил електротехничар за електронику на возилима за школску 2018/2019.год.

14.06.2019.


Извештај о реализацији матурског испита за образовни профил електротехничар за електронику на возилима за школску 2018/2019.год.

Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму матурског испита за образовни профил електротехничар за електронику на возилима.

ТЕРМИНИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОД.

 

 

испит из српског језика и књижевности

 

испит за проверу стручно–теоријских знања

 

матурски практични рад.

 Понедељак

10.06.2019.год.

Уторак

11.06.2019.год.

Среда

12.06.2019.год.

ИСПИТНИ ОДБОР ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.год.

На предлог наставничког већа, формиран је Испитни одбор који чине чланови свих испитних комисија.

Табела чланова испитног одбора

Редни број

Име и презиме

1.       

Стојановић Бојан

2.       

Јокановић Видомир

3.       

Тодић Драган

4.       

Петковић Гордана

5.       

Јегер Владимир

6.       

Далибор Станић

7.       

Живковић Драган

8.       

Јоветић Јелена

9.      

Биљана Рупар

10.   

Ивица Николајевић

11.   

Драшко Николић

12.   

Надежда Вулић

13.   

Гајевић Цвјета

14.   

Јелена Ристовић

председник Испитног одбора : директор Др Горан Несторовић

ТАБЕЛА МЕНТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.год.

Редни број

Назив предмета

Име и презиме наставника / ментора

1.

Давачи и извршни елементи

Стојановић Бојан

2.

Електричне инсталације и уређаји

Јокановић Видомир

3.

ОТО мотори

Тодић Драган

4.

Дизел мотори

Тодић Драган

5.

Електричне машине на возилима

Јокановић Видомир

6.

Системи паљења ОТО мотора

Јоветић Јелена

7.

Системи убризгавања ОТО мотора

Живковић Драган

8.

Системи безбедности и комфора

Јегер Владимир

9.

Системи убризгавања дизел мотора

Јегер Владимир

   10.

Моторна возила

Петковић Гордана

   11.

Систем стабилности

Јегер Владимир

Далибор Станић

  

 

 

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2018/2019. год.

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана и три заменика.

У школској 2018/2019.години  за полагање : матурског практичног рада

за  образовни профил Електротехничар за електронику на возилима          ( једно одељење  17 ученика) именована је следеће испитна  комисија  :

 1. Председник комисије Стојановић Бојан ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Тодић Драган ,професор машинске групе предмета
 3. Члан из редова представника послодаваца Ивица Николајевић ЗТР „ VIN AUTO“Пожаревац

 Резервна комисија:  

 1. Председник комисије Јелена Јоветић ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Гордана Петковић , професор машинске групе предмета
 3. Члан из редова представника послодаваца Драшко Николић СЗР „ ДРАШКО “  Живица

Заједница електротехничких школа Србије одредила је термин за полагање теста за проверу стручних компетенција 11.06.2019.год у 10:00 часова што званично има на сајту заједнице. http://www.zetss.edu.rs/2018/12/26/predlog-termina-polaganja-ispita-za-proveru-strucno-teoretskih-znanja/

У школској 2018/2019.години  за полагање : испита за проверу стручно–теоријских знања

за  образовни профил Електротехничар за електронику на возилима          ( једно одељење  17 ученика) именована је следеће испитна  комисија  :

 1. Председник комисије Стојановић Бојан ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Тодић Драган ,професор машинске групе предмета
 3. Члан комисије : Јегер Владимир , професор електро групе предмета

 Резервна комисија:  

 1. Председник комисије Јелена Јоветић ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Гордана Петковић , професор машинске групе предмета
 3. Члан комисије : Јоветић Јелена , професор електро групе предмета

 

ЗАПИСНИК

О РЕЗУЛТАТИМА  СА ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО

ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Редни број

Број у матичној књизи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

УЧЕНИКА

УКУПНО БОДОВА

ОЦЕНА

 1.  

0110115

БЛАГОЈЕВИЋ Г. ПЕТАР

95

одличан (5)

 1.  

0210115

БОГИЋ  Б. АНДРЕЈА

95

одличан (5)

 1.  

0310115

ВАСИЋ Д. НИКОЛА

87

врло добар (4)

 1.  

0510115

ГОЛУБОВИЋ И. ЂОРЂЕ

94

одличан (5)

 1.  

0610115

ЗДРАВКОВИЋ С. МИЛОШ

95

одличан (5)

 1.  

0710115

ИЛИЋ Б. ИВАН

93

одличан (5)

 1.  

0810115

ИЛИЋ Д. МИХАИЛО

93

одличан (5)

 1.  

0910115

ЈЕНЧИЋ М. МИЛАН

93

одличан (5)

 1.  

1010115

ЛУКИЋ В. ПЕТАР

86

врло добар (4)

 1.  

1110115

МИЛЕНКОВИЋ В. ПРЕДРАГ

95

одличан (5)

 1.  

1210115

МИЉКОВИЋ П.САРА

93

одличан (5)

 1.  

1310115

МИТИЋ Д. ЈОВАН

90

одличан (5)

 1.  

1410115

МИТРОВИЋ Р. БОГДАН

93

одличан (5)

 1.  

1410115

НИКОЛИЋ З. МИЛАН

95

одличан (5)

 1.  

1610115

ОСТОЈИЋ Д. ЈОВАН

95

одличан (5)

 1.  

1810115

ТОДОРОВИЋ З. НЕНАД

84

врло добар (4)

 1.  

1910115

ТРАЈИЛОВИЋ Д. ИВАН

93

одличан (5)

 

ЗАПИСНИК

О РЕЗУЛТАТИМА  СА  МАТУРСКОГ ИСПИТА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Редни број

Број у матичној књизи

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

УЧЕНИКА

Број испитног задатка

УКУПНО БОДОВА

ОЦЕНА

 1.  

0110115

БЛАГОЈЕВИЋ Г. ПЕТАР

17

91

одличан (5)

 1.  

0210115

БОГИЋ  Б. АНДРЕЈА

19

100

одличан (5)

 1.  

0310115

ВАСИЋ Д. НИКОЛА

15

59,3

довољан (2)

 1.  

0510115

ГОЛУБОВИЋ И. ЂОРЂЕ

02

82,3

врло добар (4)

 1.  

0610115

ЗДРАВКОВИЋ С. МИЛОШ

31

82

врло добар (4)

 1.  

0710115

ИЛИЋ Б. ИВАН

01

63

довољан (2)

 1.  

0810115

ИЛИЋ Д. МИХАИЛО

33

76

Добар (3)

 1.  

0910115

ЈЕНЧИЋ М. МИЛАН

11

76

Добар (3)

 1.  

1010115

ЛУКИЋ В. ПЕТАР

18

56,3

довољан (2)

 1.  

1110115

МИЛЕНКОВИЋ В. ПРЕДРАГ

06

65

Добар (3)

 1.  

1210115

МИЉКОВИЋ П.САРА

30

80,3

врло добар (4)

 1.  

1310115

МИТИЋ Д. ЈОВАН

03

66

Добар (3)

 1.  

1410115

МИТРОВИЋ Р. БОГДАН

04

84

врло добар (4)

 1.  

1410115

НИКОЛИЋ З. МИЛАН

21

100

Одличан (5)

 1.  

1610115

ОСТОЈИЋ Д. ЈОВАН

34

100

Одличан (5)

 1.  

1810115

ТОДОРОВИЋ З. НЕНАД

07

67

Добар (3)

 1.  

1910115

ТРАЈИЛОВИЋ Д. ИВАН

24

99

Одличан (5)

 

Прва генерација образовног профила : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА  је веома успешно завршила школање.

 

                                                                 Помоћник директора

Ирена Ајдачић,

наставник електро групе предмета