Матурски испит електротехничар за електронику на возилима - школска 2018/2019.год.

27.05.2019.


Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму матурског испита за образовни профил електротехничар за електронику на возилима.

 Матурски испит се организује у школама у три испитна рока који се реализују у јуну, августу и јануару.

 

ТЕРМИНИ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОД.

 

испит из српског језика и књижевности

испит за проверу стручно–теоријских знања

матурски практични рад.
 Понедељак10.06.2019.год.  Уторак11.06.2019.год. Среда12.06.2019.год.

 

 

 

 

 

ИСПИТНИ ОДБОР ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.год.

На предлог наставничког већа, формиран је Испитни одбор који чине чланови свих испитних комисија.

Табела чланова испитног одбор

 
Редни број Име и презиме
  Стојановић Бојан  
  Јокановић Видомир 
  Тодић Драган 
  Петковић Гордана  
  Јегер Владимир 
  Далибор Станић 
  Живковић Драган 
  Јоветић Јелена 
  Биљана Рупар 
  Ивица Николајевић 
  Драшко Николић 
  Надежда Вулић 
  Гајевић Цвјета 
  Јелена Ристовић 

 

 

председник Испитног одбора : директор Др Горан Несторовић

 

ТАБЕЛА МЕНТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.год.

 
Редни број Назив предмета Име и презиме наставника / ментора
1.  Давачи и извршни елементи   Стојановић Бојан  
2.  Електричне инсталације и уређаји   Јокановић Видомир 
3.  ОТО мотори   Тодић Драган 
4.  Дизел мотори   Тодић Драган 
5.  Електричне машине на возилима   Јокановић Видомир 
6.  Системи паљења ОТО мотора   Јоветић Јелена
7.  Системи убризгавања ОТО мотора   Живковић Драган
8.  Системи безбедности и комфора   Јегер Владимир 
9.  Системи убризгавања дизел мотора   Јегер Владимир 
   10.  Моторна возила   Петковић Гордана  
   11.  Систем стабилности  

Јегер Владимир

Далибор Станић

 

 

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ШКОЛСКЕ 2018/2019. год.

 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана и три заменика.

У школској 2018/2019.години  за полагање :

 МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

за  образовни профил Електротехничар за електронику на возилима          ( једно одељење  17 ученика) именована је следеће испитна  комисија  :

 

 1. Председник комисије Стојановић Бојан ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Тодић Драган ,професор машинске групе предмета
 3. Члан из редова представника послодаваца Ивица Николајевић ЗТР „ VIN AUTO“Пожаревац

 Резервна комисија:       

 1. Председник комисије Јелена Јоветић ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Гордана Петковић , професор машинске групе предмета
 3. Члан из редова представника послодаваца Драшко Николић СЗР „ ДРАШКО “  Живица

 

Заједница електротехничких школа Србије одредила је термин за полагање теста за проверу стручних компетенција 11.06.2019.год у 10:00 часова што званично има на сајту заједнице. http://www.zetss.edu.rs/2018/12/26/predlog-termina-polaganja-ispita-za-proveru-strucno-teoretskih-znanja/

 

У школској 2018/2019.години  за полагање :

 ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

за  образовни профил Електротехничар за електронику на возилима          ( једно одељење  17 ученика) именована је следеће испитна  комисија  :

Испитна комисија  за проверу стручно–теоријских знања :

 1. Председник комисије Стојановић Бојан ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Тодић Драган ,професор машинске групе предмета
 3. Члан комисије : Јегер Владимир , професор електро групе предмета

 Резервна комисија:       

 1. Председник комисије Јелена Јоветић ,професор електро групе предмета
 2. Члан комисије : Гордана Петковић , професор машинске групе предмета
 3. Члан комисије : Јоветић Јелена , професор електро групе предмета

 

У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на матурском испиту уз подршку стручних сарадника школе.

 

Помоћник директора

Ирена Ајдачић,дипл.инг.ел.