Саветовање „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ“

24.05.2019.


Саветовање „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ“

Саветовање је одржано 23.05.2019. године у конференцијској сали Техничке школе  са домом ученика "Никола Тесла" у Костолцу.

 

Почасни одбор:

 • Серџо Крстаноски, председник ГО Костолац
 • Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа
 • Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца
 • Проф. др Милисав Дамјановић
 • Љубиша Стевић
 • Драгомир Петровић, председник КТД
 • Мр Бранислав Шухартовић
 • Димитрије Колесников
 • Милан Шулић
 • Мирјана Лекић
 • Наташа Савић
 • Милена Миња Павловић
 • Перица Мојовић
 • Др Дејан Савић
 • Драган Живић
 • Жарко Пивац
 • Др Велибор Бојовић

 

Организациони одбор:

 • Др Горан Несторовић – председник
 • Бата Радовановић,
 • Владимир Пауновић,
 • Др Александар М. Матић,
 • Мр Слободан Лалић
 • Милош В. Марковић

 

Научни одбор:

 • Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема¬тички факултет у Нишу
 • др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
 • др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
 • др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду
 • др Милена Марјановић, истраживач, Институт за физику земље, Париз
 • др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
 • др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје
 • др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно Сарајево
 • др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица
 • др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
 • др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
 • др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
 • др Сретен Јелић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
 • др Златко Соврески, ванредни професор, Технички факултет у Битола
 • др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац
 • др БлажоЛалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун
 • др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
 • др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду
 • др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд.
 • мр Мирослав П. Премовић, консултант из области управљања отпадом

 

На саветовању су представљени следећи радови:

Miloš B. Rajković, Mirjana Stojanović, Slađana Milojković, Lazar Kaluđerović

POREĐENJE SADRŽAJA URANA U VODI ZA PIĆE IZ GRADSKOG VODOVODA POŽAREVAC I ARTESKOG BUNARA IZ SELA DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU I KONSEKVENTNI UTICAJ NA ZDRAVLJE KONZUMENATA

Milan Šulić

Gorivne ćelije

Milan Šulić

Mokrećelije

Slobodan Popović, Vera Popović

SWOT ANALIZA UPRAVLJAČKIH PROCESA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU

Slobodan Popović, Vera Popović

MENADŽMENT U FUNKCIJI RAZVOJA UPRAVLJANJA POLJOPRIVREDNIM PREDUZEĆEM

Pavle Premović, Ivan Stojanović

Globalnozagrevanje u Srbiji i njegovuticajnakvalitetživotnesredine

Pavle Premović, Ivan Stojanović

GlobalnozagrevanjeiArktik

Сретен Јелић, Татјана Јовановић и Олга Гаврић

Социодемографска обележја домаћинства Србије с освртом на Браничевску област и одрживи развој

Zlatko V. Sovreski, NikolčeTalevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Vangelica Jovanovska, Misko Dzidrov

LOGISTIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE ROLLING STOCK OF THE PUBLIC COMMUNAL COMPANY PRILEP 2017 (RepublicofNorthMacedonia)

Zlatko V. Sovreski, Nikolče Talevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Misko Dzidrov, Feta Sinani

GLOBAL LOGISTIC PERSPECTIVES ABOUT QUALITY OF THE CONCEPT FOR MANAGEMENT OF THE COMMUNAL WASTE IN THE ЕNVIRONMENT

Zlatko V. Sovreski, Simeon Simeonov, Elizabeta Hristovska, MarijaČekerovska, Mevludin Shabani, Naim Ostergllava

КОНЕКЦИЈА КОГЕНЕРИРАНИХ СИСТЕМА СА МАЛИХ СНАГA У ТЕРМО ЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМA СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА

BlagicaCekova, FilipJovanovski

APPLICATION OF NATURAL MATERIAL "PEMZA" FOR SYNTHESIS OF POROUS MATERIALS

FilipJovanovski, BlagicaCekova

STRUCTURAL EXAMINATIONS AND APPLICATION OF THE PERLITE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Bratislav Ž. Todorović, Amer M. Juma, Pavle I. Premović

RastvaranjekerogenaizantracitasalokalitetaVrškaČuka u termalnojvodi: Preliminarnirezultati

Momčilo Manić

SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU: ZA ČISTIJI I LEPŠI GRAD POŽAREVAC

MomčiloManić

IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA SAVREMENOG TURIZMA U BRANIČEVSKOM OKRUGU

Др Горан Ђорђевић, Др Михаило Раткнић Др Татјана Раткнић Др Владан Ђулаковић

ШУМСКИ ПОЖАРИ КАО ФАКТОР ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И УТИЦАЈ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Мирослав Станојловић

НОВИ НОСАЧИ - НОВИ ЖИВОТИ ФРЕСКАМА

Miroljub Manojlović

Generali Požarevca

Slaviša Krstić

"NA MLEČNOM PUTU ZA ZLATNO DOBA -VRMDŽA"

Stevo Kuridza

Уређај за брање малина

Stevo Kuridza

Кад порастем бићу ЕХПЕРТ

Драгољуб Дакић

Сагледавање могућности опремања ђачке задруге у основној школи „Свети Владика Николај“-Брадарац-Трњане опремом за производњу здравих намаза (џемова и ајвара) капацитета 50-75 kg/дневно

Милош Марковић

Флаше пуњене пепелом из ТЕ Костолац – ново опекарство