Позив за Савет родитеља

19.02.2019.


Република Србија 

Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла"

Боже Димитријевића б.б. 12208 Костолац

Број: 212/1

Датум:18.02.2019.                                                       

 

Савет родитеља

Датум и време:петак, 22.02.2019. године у

18 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2018/19.
 3. Извештајо раду Савета родитеља у првом полугодишту 2018/19.
 4. Извештај о раду школе у првом полугодишту 2018/19.
 5. Извештај о раду директора у првом полугодишту 2018/19.
 6. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања и поступања установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,части и достојанства личности
 7. Извештај Тима за самовредновање у  првом полугодишту 2018/19.
 8. Извештај о остваривању школског развојног плана у првом полугодишту 2018/19.
 9. Информација о спровођењу Правилника о обављању друштвено-корисног,односно хуманитарног рада
 10. Обавештење о уџбеницима за школску 2019/20.годину
 11. Разматрање и доношење одлуке о висини дневница наставника који реализују екскурзију ученика трећег разреда
 12. Разматрање намене коришћења средстава од донација,проширене делатности и средстава прикупљених од родитеља-сопствена средства
 13. Физичко обезбеђење
 14. Фотографисање ученика 2018/19.године
 15. Матурско вече (организовање матурске вечери и осталих активности везаних за ученике завршних разреда)
 16. Разно

 

Записник са претходне седнице можете преузети на ЛИНКУ

 

                                                           Председник Савета родитеља

Вренгић Дејан,с.р.