Распоред спремачица за школску 2017/2018 годину

12.01.2018.



Распоред спремачица за школску 2017/2018 годину:

Распоред важи од 01.10.2017.год.

Смена А


Име и презиме



Радно место



Остали послови



Напомена



Данијела Миловановић



Анекс



Пошта,Цвеће,дежурство у ходнику


 



Ф.сала по потреби и тоалет код сале за физичко



Милунка Младеновић



Поткровље



дежурство у ходнику


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Слађана Станковић



Спрат



Пошта,Цвеће, дежурство у ходнику



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Маријана Ивановић



Приземље



Пошта, координатор;
дежурство у ходнику



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Смиљана Јовановић



Спрат



дежурство у ходнику


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Спасојевић Розалија



7:00 Радионица до 13:00 часова


 



дежурство у ходнику



 



Смена Б


Име и презиме



Радно место



Остали послови



Напомена



Данијела Ђукић



Спрат



Пошта, дежурство у ходнику


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Александра Илић



Спрат



дежурство у ходнику,координатор


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Верица Богдановић



Анекс



Цвеће, дежурство у ходнику


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Светлана Фејеш



Поткровље



Пошта, дежурство у ходнику


 



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко



Сања Глишић



Приземље



Пошта,Цвеће, дежурство у ходнику



Ф.сала по
потреби и тоалет код сале за физичко