Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац

Техничка школа са домом ученика

Наша школа некад и данас


Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла“ прославила је седамдест година свог постојања. Од скомних почетака трогодишње Стручне подручне школе, настале почетком  1946. године, настале због потребе развоја рударства и индустрије на овим просторима, школа је евоулирала у савремену и модерну школу.

Одлукама Министарства просвете, мењани су називи школе али је циљ остао исти. Пралелно са напредовањем индустрије, напредовала је и школа. Од првобитних просторија, школа је користила просторије Основне школе. Повећањем броја ученика и потребом привреде, школа се сели у нове просторије 26. 11. 1968. године. Нова радионица отворена је 1975. године. Име школе је промењено 1979. године у ОЦ „13. октобар“ а од 22. 03. 1990. године, носи име великог научника Николе Тесле. Од 3.09.2009. године, почиње са радом Дом за ученике. 

Чланови колектива су упознати са током реформе образовања стручних школа и активно учествују у њима. Упоредо са стручним усавршавањем кадрова врши се и осавремењивање наставе и набавка нових наставних средстава и опреме како би настава била очигледнија, савременија и занимљивија са више експериманталног и практичног рада. Све јe то у циљу подршке изградњe демократског, економски просперитетног и отвореног друштва заснованог на владавини права, разумевања и толеранције и изградњи савременог система образовања.

Наставу у Техничкој школи тренутно похађају 779 ученика у 32 одељења у три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и геологија, рударство и металургија.

У школи је запослен 121 радник, 77 је у настави (  на неодређено време 99, на одређено време 22)  директор, 2 помоћника директора, секретар , школски педагог, школски психолог и библиотекар, 6 у административно-финансијској служби, 14 у помоћно-техничкој служби, 2 у служби обезбеђења без оружја . 

У Дому ученика је запослено: управник, 2 васпитача, служба исхране 7, 3 служба обезбеђења без оружја и 3 служба одржавања. 

Што се тиче опремљености школе, најновији подаци опремљености су:

 • Укупна површина земљишта којим школа располаже износи 16209 m2
 • Главна школска зграда је на површини од 3258 m2, а сама зграда располаже корисном површином од 5510 m
 • Радионица се налази на површини од 1000 m2
 • Површина полигона за обуку возача износи 850 m2
 • Школски интернат се простире на 621 m2
 • Кухиња школског ресторана је површине 180 m2
 • Школски ресторан је површине 200 m2

Школа располаже са 17 учионица опште намене, 1 учионицом за ванредне ученике кабинетом за: хемију и биологију,историју и географију, машинство, техничко цртање и технологију обраде, рачунарско пројектовање у машинству, информатику и рачунарство - програмирање, електрична мерења, испитивање електричних машина, три радионице за електро струку, кабинет за електронику и аутоматику, халом за практичну наставу машинске струке и салом за физичко васпитање.

Школа располаже просторијама за рад директора, секретара, стручне службе, канцеларијама за административно особље, наставничком зборницом, библиотеком са медијатеком, конференцијском салом, просторијом за пријем родитеља, просторијом школског полицајца и синдикалном просторијом. Школа у новодограђеном делу има следеће кабинете и лабораторије:

 1. кабинет за рачунаре и програмирање,
 2. кабинет за примену рачунара у елекротехници и машинству,
 3. кабинет за рачунарство и информатику,
 4. лабораторија за електронику I,
 5. лабораторија за електронику II,
 6. лабораторија за дигиталну електронику,
 7. рачунарску радионицу,
 8. кабинет за машинске елементе,
 9. кабинет за рачунарско пројектовање у машинству,
 10. кабинет за електричне инсталације,
 11. кабинет за елктричне машине,
 12. кабинет за практичну наставу,
 13. кабинет за електрична мерења и основе електротехнике,
 14. мултимедијална учионица,
 15. кабинет за технологију обраде.

Захтеви ученика који се уписују и школују у Техничкој школи су велики, тако да се наставнички колектив максимално ангажује да им омогући савремену и очигледну наставу.

Потврда заједничког ангажовања се види по успеху који ученици Техничке школе постижу у учењу, на такмичењима, приликом уписа на факултете и академије у току даљег школовања, како на универзитетима у нашој земљи, тако и у иностранству. 

Међу ученицима који су матурирали у нашој школи, има значајан број оних који су постали познати у својим професијама и добили низ признања. Некадашњи ученици наше школе, који су током школовања у Техничкој школи, били активни у различитима пројектима и ваннаставним активностима, данас су директори, научници, врсни стручњаци, едукатори и координатори сличних пројеката на националном нивоу. Неке од њих смо поменули у монографији школе, а и они сами су са нама поделили своја сећања.