Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац

Техничка школа са домом ученика

НАША ШКОЛА НЕКАД


Зачетак техничког образовања у Костолцу налазимо још у првим послератним данима. Школа је почела са радом 1946. године под називом „Стручна школа за ученике у индустрији и рударству”. 

Од 3.09.2009. године, помоћник министра просвете и образовања за ђачки и студентски стандард, Зоран Тирнанић пустио је у функцију ново изграђен дом за ученике. Од тада школа носи назив Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла“ Костолац.

У октобру 2016. године  у свечаној сали  Центра за културу у Костолцу, свечаном академијом Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ обележила је 70. годишњицу постојања и рада. 

НАША ШКОЛА ДАНАС


Школа има 806 редовних и 136 ванредних ученика. У њој ради 87 професора и стручних сарадника. Школа је опремљена са 16 учионица опште намене, многобројним кабинетима и лабораторијама, халом за практичну наставу машинске струке, салом за физичко васпитање и библиотеком. Школа располаже са 6000 m2, односно 1,62 ha површине. Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла” Костолац, у згради има доста кабинета опремљених рачунарском техником, одговарајућих хардверских перформанси и софтверске подршке у зависности од врсте наставних вежби које се у њима обављају.

Наша школа редовно прати промене у друштву, образовном систему, привредним кретањима и на тај начин увек стреми да се прилагоди новим токовима. Као таква наша школа је увек била привлачна широком кругу ученика, али и њиховим родитељима јер по завршеном средње стручном школовању велика је шанса за запослење у већ постојећем систему привредног друштва, а такође наши ученици добијају и добро предзнање за даље усавршавање на техничким факултетима. У свом развоју школа се трансформисала у складу са развојем друштва и данас можемо рећи да је то савремена стручна школа за образовање младих од III, IV, и V степена стручности.

У току свог постојања Техничка школа у Костолцу дала је нашој привреди огроман стручни кадар који је омогућио развој наше средине, Града Пожаревца, општине Костолац па и шире.