Управа школе

Др Горан Несторовић

Др Горан Несторовић
Директор школе

Ирена Ајдачић

Ирена Ајдачић
Помоћник директора

мр Слободан Лалић

мр Слободан Лалић
Управник дома

Светлана Милићев

Светлана Милићев
Помоћник директора

Снежана Пантић

Снежана Пантић
Координатор практичне наставе

Биљана Максимовић

Биљана Максимовић
Секретар школе

Зорица Спасић

Зорица Спасић
Педагог

Марина Голубовић

Марина Голубовић
Психолог

Радмила Марјановић

Радмила Марјановић
Психолог

Мирјана Дендић

Мирјана Дендић
Библиотекар

Ана Павловић

Ана Павловић
Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Елена Нонковић

Елена Нонковић
Технички секретар

Маја Филиповић

Маја Филиповић
Координатор финансијских и рачуноводствених послова

Маргита Петковић

Маргита Петковић
Финансијско-административни сарадник

Марко Ђорђевић

Марко Ђорђевић
Финансијско-административни сарадник

Тања Петковић

Тања Петковић
Референт за ученичка питања