Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


23.09.2020.

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи план рада Дома ученика за школску 2020/2021. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај школе за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај рада Дома ученика за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ

23.09.2020.

Годишњи Извештај директора за школску 2019/2020. годину

Преузмите документ