Запослени

садржи обавештења, формуларе, правилнике и упутства за вођење документације и помоћ у раду запосленима у школи.


18.02.2018.

Документација за пријаву учаника за матурски испит за школску 2017/18. год

Документа за пријаву ученика за матурски испит са упутствима за израду матурског рада.

Преузмите документ

31.01.2018.

Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита

Преузмите документ

20.01.2018.

Распоред активности за ЈАНУАР - ФЕБРУАР шклске 2017/18. године

Преузмите документ

12.01.2018.

Распоред дежурства наставника за школску 2017/18. годину

Преузмите документ

12.01.2018.

Распоред спремачица за школску 2017/18. годину

Преузмите документ

12.01.2018.

Списак свих предмета и фонд часова за школску 2017/18. годину

Преузмите документ

12.01.2018.

МОН образац - ВАННАСТАВНО особље

Преузмите документ

12.01.2018.

12.01.2018.

Наруџбеница - списак средстава за недељну набавку

Преузмите документ

12.01.2018.

Лична евиденција стручног усавршавања унутар установе

Преузмите документ