Стручни тимови огласна табла

5. јун – Светски дан заштите животне средине

06.06.2018.


Исидора Секулић

09.05.2018.


Истраживање о здравственом понашању деце школског узраста (Health Behaviour in Schoolchildren Survey, HBSC)

07.05.2018.


Предавање - Репродуктивно здравље младих и Здрави стилови живота младих

19.04.2018.


Медијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота

17.04.2018.