Ранг листа кандидата за пријем у Дом ученика школске 2018/19. год.

18.07.2018.


Објављена је ранг листа за пријм у Дом ученика за школску 2018/2019. годину. 

Приговор на ранг листу може се поднети установи лично или писменим путем са повратницом (Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, Боже Димитријевића б.б., 12208 Костолац) у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

Комисија ће у року од 8 (осам) дана по истеку рока за приговоре објавити коначну ранг листу кандидата за смештај у дом ученика.

Ученици који су примљени у дом дужни су да доставе лекарско уверење за смештај у дому (не старије од 15 дана) и потпишу Уговор о коришћењу услуга у периоду од 02.09. до 03.09. 2018. год.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранглисти нису добили смештај у првој расподели, имају право да у другој расподели (од 20. до 24.08.2018.год.) поднесу установи Захтев и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи. На тај начин стичу услов да конкуришу за 3 (три) преостала наменски опредељена места.

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF