16. септембар – Међународни дан заштите озонског омотача

22.09.2023.


16. септембар – Међународни дан заштите озонског омотача

Данас су чланови географске секције одељења Е11, Р11, Е22  и М21 на 6. часу обележили 16. септембар – Међународни дан озонског омотача. Презентацију су припремили и другарима презентовали  чланови  секције , који су такође и чланови Ученичког парламента: Цимеша Страхиња Е22, Хенц Исидора Е22 и Степановић Лука Е22. Овај едукативни час је одржан у корелацији са  секцијом Црвеног крста, коју у нашој школи води Јована Благојевић, наставник машинске групе предмета, а координатор је Мирјана Дендић, стручни сарадник- библиотекар.

Сваке године, 16.септембра, свет обележава Међународни дан заштите озонског омотача. Овај дан има посебан значај јер нас подсећа на неопходност очувања озонског омотача, сложеног слоја гасова који се налази у стратосфери и штити нас од штетног ултраљубичастог  ( UV ) зрачења Сунца. Оштећени ( истањени ) озонски омотач, познат као „ озонске рупе“, омогућава појачано Сунчево ултраљубичасто зрачење, које се негативно одражава како на климу наше планете,  здравље људи, тако и на читав  биљни и животињски свет. Без овог бледо –  плавог гаса не би  могао постојати живот на Земљи.

Познато је да је озон рањив због супстанци које су често присутне у аеросолима и клима уређајима. Потписивање Монтраелског протокола 1987. године, међународног споразума који збарањује употребу ових супстанци, означило је значајан корак у борби за заштитиу озонског омотача. Овај споразум је потписало више од 200 земаља света и сматра се најуспешнијим међународним договором у области заштитие животне средине. Деценијама након тог догађаја, озонски омотач почео да се опоравља захваљујући глобалним напорима. Сматра се да би се могао  потпуно обновити  до 2066. године, захваљујући покренутој акцији за његову заштиту и вратити на вредности пре 1980. године. Уједињене нације истичу хитност решавања тог питања због глобалног загревања планете. Зато овогодишња тема обележавања гласи: Монтреалски протокол: – поправљање озонског омотача и смањење климатских промена.

Доказано је да озонски омотач највише оштећују халони из апарата за гашење пожара и расхладни флуиди – фреони из фрижидера и клима уређаја, који су доскора били присутни у већини широко употребљаваних спрејова. Највећи проблем за човечанство је у томе, што ова једињења опстају у атмосфери и 80 – 100 година, стално разарајући озон.

 

Савети за очување озонског омотача:

  • При избору дезедоранса, лакова за кoсу и сличних спрејева, користити искључиво  оне на којима стоји ознака „ ozone friendlly“ 
  • За одржавање домаћинства  увек бирати производе са ознаком „toxic free“
  • Правилно одлажите старе уређаје
  • Смањите употребу аутомобилa
  • Одговорно користите клима уређаје
  • Само заједничким напорима можемо обезбедити здраву будућност за нашу планету и будуће генерације.

 

 Јасмина Пешић,  наставник географије