САЈАМ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА „КОРАК ДО ПРАКТИЧНОГ ЗНАЊА“

25.05.2023.


САЈАМ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА „КОРАК ДО ПРАКТИЧНОГ ЗНАЊА“

У среду, 24.05.2023. године, у холу Центра за културу Пожаревац, у организацији ПКС – РПК Браничевског и Подунавског управног округа Пожаревац, одржан је Сајам дуалног образовања „Корак до практичног знања“.

Поред представника РПК, догађају су присуствовали и представници НСЗ, Школске управе Пожаревац, а активно учешће узели су и представници компанија које имају искуства у реализацији дуалног образовања.

Наша школа са представницима Тима за КВиС, активно је учествовала у промоцији дуалног образовања и заједнички, са представницима компанија са којима ће школа склопити Уговор о дуалном образовању, будућим средњошколцима  са територије  града Пожаревца, представила понуду дуалног образовања за 2023/2024. годину. У питању су трогодишњи образовни профили на подручју рада машинство и обрада метала: бравар-заваривач и механичар моторних возила.

Циљ учешћа наше школе био је, да заједно са послодавцима, који су исказали потребу за образовним профилима наше школе: АД ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Арива Литас, Ауто центар „Жоли“ и „АС Браћа Станковић“, представимо предности дуалног образовања. Предности се огледају пре свега  у томе, да  ученици током свог боравка у компанији, поред стручних знања стичу и вештине-усавршавају своје социјалне вештине, развијају радне навике и осећај припадности колективу. Такође, ученици имају прилику да буду део радног окружења, јер им је све време боравка у компанији обезбеђена подршка најбољих (инструктора) који су сигурни гарант квалитета учења. Након завршетка школовања, компанија може ученику понудити запослење, али ученик такође може наставити са вишим или високим образовањем или пак започети самостално да обавља делатност за коју се школовао.

 

Снежана Пантић, организатор практичне наставе (члан Тима за КВиС)