"Насиље као негативна друштвена појава"

16.03.2023.У среду, 15.03.2023.године у 14 часова у  Техничкој школи са домом ученика "Никола Тесла" у Костолцу, у сарадњи са Полицијском управом одржана је трибина "Насиље као негативна друштвена појава".

Представници Полицијске управе су присутне ученике и наставнике упознали са врстама насиља, коме треба пријавити насиље, као и о начинима реаговања у ситуацијама насиља.

Зорица Спасић, стручни сарадник - педагог