ОБУКА НОВИХ ЧЛАНОВА ВРШЊАЧКОГ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА

08.02.2023.


ОБУКА НОВИХ ЧЛАНОВА ВРШЊАЧКОГ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА

У среду 08. фебруара 2023. године одржана је обука за нове чланове Вршњачког тима за превенцију осипања. Нови чланови су по два ученика из сваког одељења другог разреда наше школе. Састанку су присуствовали скоро сви изабрани ученици.

Ученике су поздравили и пожелели им успешан рад чланови ТПО Мирјана Дендић, Габријела Миленковић и Драган Живковић, који их је уједно упознао са улогом, задацима и будућим активностима. Сви очекујемо успешну сарадњу. Нови чланови Вршњачког тима су детаљно упознати са проблематиком која се појављује у раду ТПО (Тима за превенцију осипања) и активностима и задацима који стоје пред њима и очекују них у будућем раду.