ПРЕРАНИ РАДНИ АНГАЖМАН КАО ФАКТОР ОСИПАЊА УЧЕНИКА

01.02.2023.


ПРЕРАНИ РАДНИ АНГАЖМАН КАО ФАКТОР ОСИПАЊА УЧЕНИКА

У уторак 31. јануара 2023. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ одржана је радионица “ПРЕРАНИ РАДНИ АНГАЖМАН КАО ФАКТОР ОСИПАЊА УЧЕНИКА“. Радионица је предвиђена планом рада Тима за превенцију осипања, а у сарадњи са члановима Тима за каријерно вођење и саветовање. 

Учесници радионице били су одабрани ученици одељења првог разреда наше школе. Сви они су активно учествовали у раду и допринели квалитетно изведеној радионици. Својим стручним сугестијама и коментарима, као и одговорима на постављена питања видан допринос дали су Биљана Максимовић, дипломирани правник – секретар школе и Зорица Спасић, педагог наше школе.

Организатори и модератори били су Марина Голубовић, васпитач у дому и Драган Живковић, наставник електро групе предмета и координатор Тима за превенцију осипања.